Khách hàng viết về Đặc Khu Hope

Một lời hẹn với lang quân
Thì dù gió giật mưa dầm cũng đi
Ai về nhắn với công ty
Công ty Khu Hope ta thì chớ quên
Ta mình vừa mới bén duyên
Đã cho kết quả đầu tiên đáng mừng
Hỡi ai là khách tiêu dùng
Muốn heo chóng lớn thì đừng ngại chi
Hãy tìm đến với công ty
Công ty Khu Hope ta thì yên tâm
Mỗi ngày tăng trọng một cân
Nhớ cho ăn đủ khẩu phần từng con
Không dùng kích thích hooc môn
Giữ gìn thịt sạch thịt thơm an toàn
Từ khi Khu Hope về làng
Gia cầm gia súc hàng đàn tăng thêm
Chăn nuôi thu được nhiều tiền
Bức tranh kinh tế tiến lên hàng đầu
Làm cho nước mạnh dân giàu
Xây đời hạnh phúc dài lâu vững bền.

Một  người chăn nuôi Giấu tên tại Phú Bình – Thái Nguyên