Liên hệ

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Đặc Khu Hope Việt Nam
Điạ chỉ: Lô C(C4) KCN Quang Châu – xã Quang Châu – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang
Điện thoại:  0204.3868898/0204.3665555  – Fax: 0204.3868898.