Tập huấn An toàn vệ sinh lao động năm 2019

Theo kế hoạch định kỳ hàng năm, Vào tháng 10, công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Đặc khu Hope Việt Nam tổ chức Tập huấn An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Năm nay công ty tập huấn 01 ngày vào ngày 19 tháng 10 năm 2019. Có thuê đơn vị tư vấn và huấn huyện, cấp chứng chỉ cho tất cả các nhóm theo đúng quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

Buổi tập huấn đã diễn ra thành công với sự tham gia đầy đủ của cán bộ nhân viên. Mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc an toàn lao động đối với bản thân mình, gia đình và xã hội.