Tuyển Trưởng trạm kỹ thuật

Cần tuyển 2 trưởng trạm kỹ thuật

Yêu cầu; nam, tuổi dưới 35

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y

Có khả năng diễn thuyết tốt, đào tạo và tuyển dụng nhân viên. Ưu tiên các ứng cử viên đã từng làm quản lý trong Trại nái lớn.

Chịu được áp lực công việc.

Thu nhập: từ 30.000.000 đồng trở lên.

Được hưởng đầy đủ phúc lợi XH theo luật định.

Liên hệ: Phòng HCNS-  ĐT: 0240.3665555

Email: dackhuhopevn@gmail.com